F. Reinfeldt a V. Krag jsou novými členy představenstva Heimstaden

Heimstaden AB je majoritní vlastník Heimstaden Bostad AB, jedné z nejvýznamnějších evropských realitních společností s více než 110 000 byty v přibližné hodnotě 440 miliard Kč. Noví členové představenstva firmy svými bohatými zkušenostmi přispějí k jejímu rozvoji.

Fredrik Reinfeldt je zkušený politik, který 12 let vedl švédskou Stranu středu a osm let vykonával funkci předsedy vlády. V roce 2015 opustil politiku a působil mj. jako předseda Iniciativy za transparentnost těžebního průmyslu, poradce v Bank of America Merrill Lynch a v investičním fondu Nordic Capital.

Vibeke Krag je kvalifikovaná profesionálka s bohatými zkušenostmi generální ředitelky a členky představenstva ve velkých firmách z oblasti financí, pojištění a energií, jako jsou Codan A/S, Gjensidige Forsikring ASA, Nykredit A/S a dánský Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a zákazníků.

Po výroční valné hromadě 8. dubna 2021 budou v představenstvu Heimstaden působit Ivar Tollefsen (předseda), John Giverholt, Fredrik Reinfeldt a Vibeke Krag. Noví členové nahradí Patrika Halla a Magnuse Nordholma, kteří zůstávají v Heimstaden ve funkcích generálního ředitele, respektive zástupce generálního ředitele.

„Nové představenstvo společně s vrcholovým managementem poskytuje Heimstaden silnou výchozí pozici pro dosažení našich ambiciózních cílů a zajištění Přátelských domovů v sedmi evropských zemích,“ řekl předseda představenstva Ivar Tollefsen.

Zpět