Heimstaden Bostad stanovuje nové cíle pro omezení globálního oteplování na 1,5 °C

Jakožto největší poskytovatel nájemního bydlení v ČR a součást jedné z největších evropských realitních společností se zavazujeme ke krokům, které mají za cíl zlepšit globální klima. Společnost Heimstaden Bostad investuje 5 miliard švédských korun (přes 12 miliard Kč) na to, aby do roku 2030 snížila emise skleníkových plynů nejméně o 46 % v souladu s ambicí Pařížské dohody omezit globální oteplování na 1,5 °C.

V lednu 2021 se společnost Heimstaden Bostad jako jedna z prvních celoevropských realitních společností působících v oblasti nájemního bydlení zavázala k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a po důkladném interním přezkoumání provozních a ekonomických důsledků s potěšením oznamuje nové klimatické cíle:

  • Snížit emise skleníkových plynů (GHG) do roku 2030 nejméně o 46 % (oblast 1 a 2).
  • Snížit množství nakupované energie v průměru o 2 % ročně do roku 2025.
  • Požadovat, aby dodavatelé pokrývající 70 % emisí z oblasti 3 stanovili vědecky podložené cíle do roku 2025.

Nové cíle doplní stávající cíle společnosti v oblasti udržitelnosti.

Celkové investice k dosažení nového cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 se odhadují na 5 miliard švédských korun (přes 12 miliard Kč) na základě současného portfolia nemovitostí a budou se zvyšovat s růstem společnosti. Zahrnují cílené úsilí v celém hodnotovém řetězci, jako je změna paliva, zlepšení energetické účinnosti v celém portfoliu, instalace fotovoltaických elektráren a nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů s certifikátem původu.

„Jsem hrdá na to, že mohu pracovat ve společnosti, která si uvědomuje závažnost klimatických změn a je ochotna investovat do dosažení odvážných cílů. Těžká práce začíná právě teď a my musíme tyto cíle splnit zapojením celé organizace, našich partnerů i zákazníků,“ řekla Katarina Skalare, ředitelka pro udržitelný rozvoj ve společnosti Heimstaden.

V celé EU se budovy podílejí přibližně 40 % na spotřebě energie a 36 % na emisích CO2. Zvýšením svých klimatických ambicí se společnost Heimstaden Bostad snaží pozitivně ovlivnit celosvětové úsilí v boji proti klimatickým změnám a přebírá zodpovědnost za svou ekologickou stopu pro zlepšení stavu planety a snad i pro inspiraci v oblasti bydlení.

„Jsme přesvědčeni, že je na nás všech, abychom přizpůsobili své chování a svou činnost společnému boji proti změně klimatu. Ve společnosti Heimstaden bereme svou odpovědnost jednoho z největších vlastníků rezidenčních nemovitostí v Evropě vážně a chceme jít příkladem při stanovování nových ambiciózních a vědecky podložených cílů udržitelnosti, které budou mít pozitivní dlouhodobý dopad i na naši finanční a provozní výkonnost,“ řekl Patrik Hall, generální ředitel společnosti Heimstaden.

Oblasti emisí GHG: 

Oblast 1 zahrnuje přímé emise z vlastněných nebo kontrolovaných zdrojů. Oblast 2 zahrnuje nepřímé emise z výroby nakoupené elektřiny, vytápění a chlazení spotřebované danou reportující společností. Oblast 3 zahrnuje všechny ostatní nepřímé emise.

Zpět