Heimstaden otestuje nové technologie na výrobu elektřiny

Společnost Heimstaden do konce roku instaluje v Ostravě první fotovoltaické elektrárny. Cílem je zajistit částečnou nezávislost na dodavateli elektřiny a mít vlastní „zelený zdroj“. Takto vyrobenou elektřinu budeme moci v budoucnu využít i na výrobu tepla, které by mohlo být ve srovnání s cenami na trhu levnější až o 20 procent.

V rámci osmi pilotních projektů instalujeme fotovoltaické elektrárny na střechy bytových domů, v některých případech včetně bateriových úložišť. U vybraných projektů chceme zmíněné technologie propojit i s nabíjecím bodem pro elektromobily, o které je stále větší zájem. Elektřina vyrobená fotovoltaikou by v první fázi zajišťovala pokrytí nákladů na osvětlení společných prostor domů a na případný provoz výtahů či tepelných čerpadel.

Zařízení instalujeme na různých typech nemovitostí ještě letos, dotkne se asi 150 bytů. Nutné je vyzkoušet prostorové a konstrukční možnosti domů a technickou náročnost. „Pokud se pilotní projekty prokáží jako životaschopné, což očekáváme, budeme umět instalovat desítky fotovoltaických elektráren na střechách našich domů ročně,“ říká generální ředitel české pobočky Heimstaden Jan Rafaj.