Heimstaden pečuje o všechny své klienty

Vážení klienti,

společnost Heimstaden poskytuje přátelské domovy pro všechny bez rozdílu rasy, národnosti, vyznání či pohlaví. Činíme tak v souladu s našimi klíčovými hodnotami, jimiž jsou péče, odvaha a otevřenost. Naše firma nyní věnuje enormní úsilí s cílem pomáhat ukrajinským rodinám prchajícím před válkou v jejich zemi a snažíme se dělat maximum pro to, aby u nás našli tolik potřebný klid a nové přátelské bydlení. Dle těchto základních principů přistupujeme ke všem svým klientům, ať jsou odkudkoli.

Velmi mě mrzí, že v jednom z našich domů došlo k projevu nenávisti namířenému proti bezproblémové ruské rodině, která u nás řadu let bydlí. Společnost Heimstaden tvrdě odsuzuje jakékoliv formy bezpráví a porušování zákona. Stejně jako všemi dostupnými silami a prostředky podporujeme uprchlíky z Ukrajiny, se stejnou intenzitou chráníme všechny naše klienty bez ohledu na to, odkud pocházejí. 

Jan Rafaj

Generální ředitel Heimstaden

 

Zpět