Heimstaden se přihlásil k Evropské Chartě diverzity

Heimstaden se zařadil mezi signatáře Evropské Charty diverzity. Podpisem se společnost zavázala k dalšímu rozvoji svých stávajících programů v oblasti sociální udržitelnosti. V rámci nich podporuje například národnostní menšiny, děti v nouzi, seniory a pomáhá s bydlením a sociálním začleněním lidí v tíživé životní situaci.

Mezi stávající signatáře Heimstaden vstoupil v pátek 27. května na slavnostním ceremoniálu v rámci tradiční mezinárodní konference Evropský den diverzity. Ta se uskutečnila v prostorách Poslanecké sněmovny PČR a nesla podtitul „Diverzita a inkluze – mosty pro budoucnost práce“. Diskutovalo se zde například o možnosti uplatnění ukrajinských uprchlíků na trhu práce či podpoře menšin na pracovišti.

„Diverzita a rozmanitost nás v souvislosti s péči o klienty provází na každém kroku. Přihlášení se k principům Charty diverzity je přirozeným formálním krokem, který následuje naši mnohaletou snahu pečovat o zranitelné skupiny nájemníků – ať z hlediska věku, původu nebo životní situace. Učíme se individuálně rozumět každému klientovi, a proto nám tato platforma dává velký smysl,” říká generální ředitel české pobočky Heimstaden Jan Rafaj.

Charta diverzity je projektem Evropské komise, který cílí na podporu a zavádění diverzity, flexibility a inkluze na pracovní trh v zemích EU. Podpis tohoto dokumentu představuje dobrovolný a veřejný závazek vůči zaměstnancům i klientům respektovat jedinečnost každého člověka bez ohledu na věk, pohlaví, původ či zdravotní stav.

Zpět