Heimstaden se připojuje k Etickému kodexu nájemního bydlení

Etický kodex nájemního bydlení připravila Asociace nájemního bydlení, která sdružuje největší poskytovatele těchto služeb v České republice. „Smyslem kodexu je jednoduše popsat fáze nájemního vztahu a toho, co je etické z obou stran – pronajímatele i nájemníka. Fáze nájemního vztahu: hledání/nabízení bytu, prohlídka, podpis smlouvy, užívání bytu, vyúčtování, ukončení nájemního vztahu nebo předání bytu. Tento způsob považujeme za velmi praktický, protože prostě říká, co je v procesu nájemního vztahu správné a je to svým způsobem checklist správného chování,“ říká k obsahu kodexu Jan Rafaj, generální ředitel společnosti Heimstaden Czech s tím, že v západních evropských zemích je podobný kodex běžnou věcí.

Asociace nájemního bydlení svůj etický kodex představila v úterý 23. 11. 2021 na setkání s politiky a novináři u kulatého stolu „Budoucnost dostupného bydlení“. Spolu s Etickým kodexem byly hlavními tématy setkání: dostupné a sociální bydlení v ČR, povolební vývoj v oblasti dostupného bydlení, nájemní bydlení v době rekordních cen nemovitostí, etika nájemního bydlení a cenové mapy nájemního bydlení.