Heimstaden se zavazuje k trvale udržitelnému rozvoji

Heimstaden se stal první významnou evropskou realitní firmou, která se zavázala dosáhnout trvale udržitelného rozvoje v souladu s SBTi (Iniciativa vědecky podložených cílů). Potvrdilo se tak, že naše společnost splní cíle Pařížské dohody o zmírňování globálního oteplování a jedná se o důležité zhodnocení naší práce na poli udržitelného rozvoje.

V souladu s Pařížskou dohodou o ochraně klimatu se soustředíme na snižování své uhlíkové stopy, urychlení posunu k obnovitelným energetickým zdrojům, větší hospodárnost budov a odolnost vůči klimatickým změnám. „Principy trvale udržitelného rozvoje jsou pro nás klíčové, s příchodem švédského vlastníka naše plány realizujeme mnohem rychleji. Důkazem je mimo jiné zdvojnásobení investic do zateplování našich domů v letošním roce či úplný odklon od vytápění tuhými palivy v nejbližších letech,“ říká generální ředitel Heimstaden Jan Rafaj.

Organizace Sustainalytics, respektovaný hodnotitel ESG (odpovědného investování), rovněž ocenila úsilí naší společnosti o zmírnění změny klimatu a riziko ESG v případě Heimstaden vyhodnotila jako „nízké“ se skóre 12,3. Tento výsledek nás řadí mezi 7 % nejúspěšnějších firem v oboru.

Zpět