Heimstaden vyhrál soud s nájezdníkem Krúpou

Více než tříletý soudní spor mezi společnostmi Heimstaden a Serbina Consulting finančníka Pavola Krúpy skončil jednoznačným vítězstvím největšího českého pronajímatele. Soud potvrdil, že šlo o neoprávněný pokus Heimstaden poškodit, a přiznal firmě náhradu ve výši 800 tisíc korun, která v těchto typech soudních sporů patří v Česku mezi vůbec nejvyšší.

Serbina Consulting a.s. (dříve pod názvem Arca Services a.s.), která patřila do skupiny Arca Capital Pavola Krúpy, podala v dubnu 2017 insolvenční návrh na majetek společnosti Heimstaden Czech s.r.o. (dříve RESIDOMO, s.r.o.). Usnesením Krajského soudu v Ostravě byl návrh ještě téhož dne odmítnut jako zjevně bezdůvodný a společnosti Serbina Consulting a.s. byla navíc uložena pořádková pokuta v maximální výši 50 tisíc korun. Soud jasně konstatoval, že návrh je neoprávněný a že jím Serbina Consulting a.s. chtěla poškodit pověst naší společnosti a vytvářet na ni nátlak.

Po ukončení insolvenčního řízení podala společnost Heimstaden Czech s.r.o. proti Serbina Consulting a.s. žalobu o úhradu částky 1 milion korun z titulu náhrady jiné újmy způsobené neoprávněně podaným návrhem na zahájení insolvenčního řízení a o poskytnutí omluvy. Dnes Krajský soud v Ostravě ve věci rozhodl tak, že oba nároky jsou oprávněné, nicméně poskytnutí omluvy po 4 letech po daném skutku je již bezpředmětné. Tuto skutečnost však soud zohlednil při rozhodnutí o výši přiznané náhrady újmy, která činí 800 tisíc korun.

„Naším vítězstvím jsme si byli od začátku jisti a jsem rád, že naše argumenty uznal beze zbytku i soud. Je to zároveň vzkaz všem těmto finančním nájezdníkům, aby si podobné kroky vůči etablovaným a dobře fungujícím společnostem v budoucnu rozmysleli,” okomentoval výsledek soudního sporu generální ředitel Heimstaden Jan Rafaj.

Zpět