Informace k ubytování ukrajinských rodin v bytech Heimstaden

Společnost Heimstaden rodinám uprchlíků z Ukrajiny pronajala už zhruba 50 bytů a jsme připraveni nabídnout další stovky volných bytů ve městech Karviná a Havířov. Postupně je vybavujeme základními věcmi pro okamžité nastěhování, mj. elektrickým vařičem, matracemi, ložním prádlem, nádobím, stoly a židlemi. Nechybí ani prozatímní bezplatné připojení k internetu.

Naše nabídka ubytování na dva měsíce zdarma (zahrnuje i nájem včetně energií a služeb) je určena ukrajinským běžencům, kteří do ČR přišli po 24. únoru 2022, v asistenčním centru již absolvovali povinnou registraci, získali zdravotní pojištění a hodlají v Moravskoslezském kraji zůstat delší dobu.

Ukrajinským rodinám rádi poskytneme ubytování. Je však potřeba zdůraznit, že se nejedná o nouzové bydlení na několik dní, ale bydlení dlouhodobějšího charakteru, minimálně v řádu měsíců. Společnost Heimstaden totiž nemá kapacitu poskytovat ubytování na den či dva, s čímž souvisí např. nutnost častého úklidu, převlékání lůžkovin apod.

Heimstaden s ubytovanými Ukrajinci uzavírá smlouvu o výpůjčce na dva měsíce. O dalším smluvním řešení dosud není rozhodnuto, vše se bude odvíjet od jednání se státními institucemi. Uvedená nabídka neplatí pro ty příchozí z Ukrajiny, jejichž rodinný příslušník v ČR pracoval již před 24. únorem 2022.  

 

Інформація щодо житла для українських родин в квартирах Heimstaden

Товариство Heimstaden орендує для родин біженців з України майже 50 квартир, також ми готові запропонувати ще сотні вільних квартир в містах Карвіна та Гавіржов. Поступово квартири оснащуємо необхідними речами для негайного переїзду, тобто електричними плитами, матрацами, постільною білизною, посудом, столами та стільцями. Поки є доступне і безкоштовне підключення до інтернету.

Наша пропозиція щодо безкоштовного житла на два місяці (що включає в себе і безкоштовне побутове обслуговування та електроенергію) є призначена для українських біженців, котрі в ЧР приїхали після 24 лютого 2022, зареєструвались в Регіональному центрі допомоги українцям, отримали медичне страхування та мають намір залишитись в Моравськослезському краї на довгий період часу.

З радістю надаємо житло українським родинам. Але треба зазначити, що мова йде не про тимчасове проживання на декілька днів, але постійне проживання, мінімально на декілька місяців.   Товариство Heimstaden таким чином не має можливості надавати житло на день чи два, що пояснюється, наприклад, необхідністю частого прибирання, зміни постільної білизни і т.д.

Heimstaden з українцями, які користуються житлом, підписують договір про оренду на два місяці. Щодо подальшого договору поки невідомо, все буде вирішуватися поступово під час переговорів з державними установами. Зазначена пропозиція не відноситься до українців, члени родини яких працювали в ЧР до 24 лютого 2022.

Zpět
maskot