Jedinečné partnerství s názvem A Home for a Home mezi Heimstaden a SOS dětskými vesničkami má mezinárodní rozměr! Nezisková organizace začne díky naší podpoře působit i v MS kraji

Naše společnost podporuje tuto organizaci mezinárodně a společně chceme vytvořit bezpečný domov a stabilní zázemí pro rodiny a děti na celém světě. Každý rok proto přispějeme 100 eur za každou bytovou jednotku, kterou vlastníme. Tyto peníze budou směřovat například na programy na posílení rodiny, pěstounské péče a zaměstnanosti mladých lidí. Máme obrovskou radost, že díky této víc než smysluplné spolupráci začnou české SOS vesničky po více než 50 letech působnosti v ČR fungovat i v moravskoslezském regionu.

Svou první kancelář otevřou SOS dětské vesničky v Havířově. Připravují spuštění dvou velkých programů. První bude zaměřen na pěstouny a jejich podporu. „Posláním projektu je podporovat pěstouny v péči o přijaté děti v oblastech, které jsou pro náhradní rodinnou péči specifické, nabízet řešení v obtížných situacích a pomáhat je zvládat, ale díky spolupráci s Heimstaden také vytvářet bezpečné zázemí. Prostřednictvím této spolupráce jsme schopni nabízet dostupné a dotované bydlení pěstounům pečujícím o sourozenecké skupiny,“ říká ředitelka SOS vesniček Jindra Šalátová.

Druhý projekt je svým zacílením vůbec první svého druhu v Česku. Bude vyhledávat mladé rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte, nebo maminky, které zvažují dítě odložit z důvodu nedostatečné pod-pory z okolí. Jeho smyslem je tyto mladé rodiče maximálně podpořit, aby dětem vytvořili bezpečné a milující prostředí. „Připravujeme ve spolupráci s Heimstaden vybavené malometrážní byty, kde budou po dobu půl roku tito rodiče procházet intenzivním tréninkovým programem. V kombinaci s bydlením v přirozeném prostředí je tento projekt svým způsobem unikátní,“ vysvětluje Jindra Šalátová a dodává, že spuštění obou programů se silným partnerem v zádech a stabilním financováním je důležitým krokem ke změně ve společnosti vůbec. „Chceme a musíme vnímat našeho zákazníka skrz jeho individuální příběh. A ne všichni mají to štěstí, že vyrůstali v milující rodině. Deficit osobních vztahů může děti poznamenat na celý život. Pakliže můžeme něco udělat, pojďme do toho. Jsem hrdý na našeho vlastníka, že vidí svět skrz tyto hodnoty a dokáže je přenést do celé firmy i mezi zaměstnance. Protože ani oni nezůstanou stranou a do programů se osobně zapojí jako dobrovolníci,“ doplňuje na adresu projektu Home for Home generální ředitel Heimstaden v Česku Jan Rafaj. V Česku nyní žije asi 26 tisíc dětí mimo své biologické rodiny a 8500 z nich vyrůstá v ústavech. Z toho je okolo 300 dětí, které jsou mladší 3 let.

Ambicí SOS dětských vesniček a společnosti Heimstaden je také nastavit úplně nový standard spolupráce neziskových organizací a firem. Jedním z příkladů je projekt v Guineji-Bissau, kde SOS dětské vesničky rozvíjejí dětskou vesničku nové generace.  S využitím odborných znalostí společnosti Heimstaden v oblasti správy nemovitostí a udržitelnosti se tato vesnička nové generace stane udržitelným centrem pro místní komunitu, které bude poskytovat čistou energii, digitální přístup, odborné vzdělávání a nouzové bydlení pro děti a mládež v místní komunitě. „Toto partnerství je mnohem víc než jen dary. S iniciativou Home for Home posouváme naši práci v oblasti udržitelnosti na další úroveň a rozšiřujeme naši misi Přátelských domovů na tisíce dětí a rodin po celém světě. Spatřujeme velkou příležitost v tom, jak využít naše rozsáhlé znalosti a zapojit do této vzrušující cesty naše zaměstnance a partnery, stejně jako naše zákazníky," říká Patrik Hall,“ generální ředitel společnosti Heimstaden.  

Více informací o projektu Home for Home najdete zde https://heimstaden.cz/cz/a-home-for-a-home.

Zpět