Kontrola nájemních bytů v ulicích Olešní, Zemanská a Boční zjistila jen drobné nedostatky

Dnes dopoledne se uskutečnila více než dvouhodinová kontrola devadesáti nájemních bytů ve Slezské Ostravě v ulicích Olešní, Zemanská a Boční. Na základě iniciativy vedení městského obvodu Slezská Ostrava se jí kromě zástupců naší společnosti zúčastnili také pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí a strážníci Městské policie Ostrava dětí.

„Dnešní akce je i v našem zájmu a my iniciativu radnice vítáme. Vnímáme, že klid a vztahy mezi sousedy mají zásadní vliv na spokojenost zákazníků, proto chceme eliminovat vše, co by je mohlo narušovat. Během kontroly jsme nezaznamenali nenahlášené osoby, zjištěny však byly drobné technické závady na společných prostorách domů i v jednotlivých bytech, které budeme řešit,“ říká generální ředitel Heimstaden Jan Rafaj.

Podle slov Marcela Pažického, vedoucího oblasti MP Slezská Ostrava, nebyly zjištěny zásadní problémy ani v sousedském soužití. Stížnosti se týkaly znečištění veřejného prostranství a odkládání odpadků mimo kontejnery. Během kontroly byl na jednom z balkónů zaznamenán výskyt rostliny marihuany a podnět k řešení byl předán toxiteamu Policie ČR.

Městský obvod hodlá ve spolupráci s naší společností v kontrolách pravidelně pokračovat tak, abychom na základě konkrétních důkazů mohli řešit přítomnost nenahlášených i problémových osob v lokalitě. Zároveň mezi námi došlo k odstranění zjištěných závad a obvod zváží doplnění bezpečnostní kamery do veřejného prostranství mezi domy.

„Situací v lokalitě se zabýváme dlouhodobě, protože jsme v minulosti dostávali stížnosti na pořádek nebo na vandalismus. Zintenzivnili jsme četnost hlídek městské policie a v letošním roce jsme pořídili a nainstalovali na křižovatku ulic Olešní a Zemanská bezpečnostní kameru, díky které strážníci městské policie mohou reagovat na aktuální situaci v lokalitě. Vzhledem k vyššímu množství odpadků na veřejných prostranstvích zde musíme častěji než na jiných místech provádět úklid. Minimálně třikrát týdně je zde prováděn ruční úklid, navíc pravidelně zajišťujme odklízení odpadků z okolí kontejnerových stání,“ uvedl k dnešní kontrole starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

Zpět
maskot