Mobilní očkovací týmy jsou k dispozici na sídlištích v Havířově, Karviné a Orlové

Obyvatelé Karviné-Nového Města, Havířova-Šumbarku a Orlové se mohou nechat naočkovat přímo v místě svého bydliště, kam za nimi přijede mobilní očkovací tým Moravskoslezského kraje. K očkování vakcínou Pfizer nebo Johnson & Johnson nebude potřebná předchozí registrace ani doklad totožnosti, postačí uvést své rodné číslo. Koordinaci budou na místě zajišťovat přítomní zdravotníci, aby nedošlo k seskupování osob.

 

Projekt mobilního očkování podporuje i naše společnost, která je ve všech třech lokalitách největším vlastníkem bytů. „Dlouhodobě podporujeme a vítáme veškeré aktivity, které zrychlí proces očkování a povedou k osvětě mezi lidmi. Sami jsme dělali v průběhu roku telefonickou kampaň a nabízeli i dopravu do očkovacích center seniorům, kteří si v průběhu pandemie nevěděli rady, “ říká generální ředitel Heimstaden Jan Rafaj.

 

Časy a místa očkování:

Pondělí 30. 8. 2021 od 14 do 19hodin – Orlová, Komunitní místo Orlovák, ul. Spojenců 875, Orlová-Poruba

Úterý 31. 8. 2021 od 14 do 19 hodin – Havířov, Kontaktní centrum Spolku PORTAVITA, nám. T. G. Masaryka 810/4, Havířov-Šumbark

Pátek 3. 9. 2021 od 15 do 20 hodin – Karviná, mobilní stan na nám. Budovatelů, Karviná-Nové Město

 

Zpět