Navýšení splátek za teplo a teplou vodu přesně kopíruje růst cen ze strany dodavatelů

V posledních měsících došlo k výraznému nárůstu cen tepla. Pečlivě jsme zanalyzovali každé navýšení všech našich dodavatelů, které se pohybuje v rozmezí od několika až po desítky procent, a splátky na topení a ohřev TUV upravili tak, abychom našim klientům pomohli předejít velkým nedoplatkům z vyúčtování těchto služeb v příštím roce. Nová výše plateb, jež přesně odpovídá navýšení ze strany jednotlivých dodavatelů, je součástí tzv. evidenčních listů, které vám v těchto dnech rozesíláme.

„Plně si uvědomujeme, že je to razantní navýšení, které se dotkne všech našich klientů. Chci ale zdůraznit, že příčina tohoto kroku není na straně naší společnosti, ale souvisí s rekordním nárůstem cen energií v posledním období,“ zdůrazňuje mluvčí společnosti Heimstaden Kateřina Piechowicz a dodává, že Heimstaden zvyšuje splátky za služby v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Stát v této souvislosti navýšil také objem prostředků pro tzv. příspěvek na bydlení. Rádi bychom proto vyzvali každého, kdo se cítí tímto navýšením jakkoli existenčně ohrožen, aby se o možnosti čerpání této dávky informoval na webu ministerstva práce a sociálních věcí (www.energetickyprispevek.cz, informační linka Úřadu práce ČR 950 180 070). Kontaktovat můžete také naše oddělení speciální podpory, které dokáže v podobných situacích nejen poradit, ale i pomoct s konkrétními kroky. Více informací získáte na bezplatné klientské lince Heimstaden 800 111 050. 

Společnost Heimstaden Czech již v listopadu loňského roku své klienty upozorňovala na turbulentní situaci na trhu energií a doporučila jim, aby si ideálně už od 1. ledna 2022 sami navýšili své splátky na služby, neboli zálohy na topení a ohřev teplé vody o 20-25 %. Učinily tak do této chvíle pouze 3 procenta domácností. „Ukazuje se, že mnoho lidí o situaci neví. Společnost Heimstaden k navýšení splátek přistoupila v jejich zájmu, aby pomohla předejít velmi pravděpodobným vysokým nedoplatkům, které by pro ně bez tohoto navýšení splátek vyplynuly z vyúčtování služeb za rok 2022,“ dodala Piechowicz.

Zpět