Omezení prováděných oprav do 17. 11.

Vážení klienti, s ohledem na aktuální vývoj situace budou do 17. 11. ze strany naší společnosti prováděny v obsazených bytech zejména nutné opravy, jako jsou havarijní stavy, stavy zásadně snižující kvalitu bydlení a povinné periodické kontroly a revize. S cílem omezit vstup do bytů budou vaše požadavky neohrožující zdraví, životy a majetek posuzovány a řešeny až po skončení nouzového stavu dle pořadí jejich nahlášení a důležitosti.

 

Všichni pracovníci, kteří nezbytné opravy v domech a bytech provádějí, dodržují veškerá možná bezpečnostní opatření (respirátory, rukavice, bezpečnou vzdálenost mezi klientem a pracovníkem). Naši zaměstnanci využívají také dezinfekční prostředky, každý den u nich probíhá měření teploty, zda nevykazují známky onemocnění, a ve svých mobilních telefonech mají nainstalovanou aplikaci eRouška. To vše, aby nedošlo k ohrožení vašeho ani jejich zdraví.

 

Zároveň bychom vás chtěli požádat, abyste pro hlášení technických požadavků využívali online platformu Můj domov, prostřednictvím které můžete samotný požadavek nejen nahlásit, ale také rovnou připojit potřebnou fotodokumentaci. Případně nám tyto požadavky včetně fotografií můžete zaslat e-mailem na adresu info@heimstaden.cz.

 

Omlouváme se vám za případné komplikace a děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Zpět