Ostravské komunitní centrum Archa slaví půlkulatiny

Komunitní centrum pro seniory Archa v Ostravě-Porubě je v provozu již pět let. V současnosti má 398 registrovaných členů a pět dní v týdnu slouží jako místo setkání i prostor pro volnočasové a vzdělávací aktivity dle potřeb a přání seniorů. Za dobu své existence Archa v budově na ulici 17. listopadu přivítala již více než 15 tisíc návštěvníků.

Myšlenku založit komunitní centrum vyslovili na začátku roku 2015 pracovníci klientského centra v Ostravě-Porubě, kteří často od místních seniorů slýchávali, že jim chybí místo pro setkávání a trávení volného času. Chod Archy od října 2015 zajišťuje Spolek AktivSen, nezisková organizace podporovaná společností Heimstaden Czech.

„Naším cílem bylo založit komunitní centrum, v němž by nejen naši zákazníci, ale i další lidé seniorského věku spolupracovali, byli sami spoluodpovědní za program a jeho realizaci. Rozhodně můžeme říct, že se nám to podařilo,“ řekl generální ředitel společnosti Heimstaden Jan Rafaj.

Komunitní centrum Archa v Porubě je otevřeno každý všední den od 14 do 17 hodin, v pátky pak od 8.30 do 12.30. Každoročně se v něm koná několik stovek akcí, mezi nimiž nechybí například besedy, přednášky, cvičení, vzdělávací a jazykové kurzy, filmová představení, oslavy i výlety. Provoz centra čtyři roky zajišťují manželé Šárka a Lumír Šiškovi.

„O tom, že seniorům se v Arše líbí a rádi se zde zapojují do různorodých aktivit, svědčí následující čísla: za uplynulých pět let jsme více než 200 z nich naučili pracovat s mobilními technologiemi a počítači, přibližně 90 osob prošlo seniorským gymnáziem a zorganizovali jsme přes 80 různých poznávacích výletů. Od založení Archy jsme také uspořádali čtyři desítky větších setkání pro 50 a více lidí,“ uvedla Šárka Šišková.

Společnost Heimstaden vnímá problém osamělosti a sociální izolovanosti seniorů, který je jedním z fenoménů dnešní doby. I proto před pěti lety vznikla myšlenka poskytnout nebytové prostory v jednom ze svých porubských domů právě pro vytvoření komunitního centra. Hlavní náplní je udržovat seniory v aktivním životě, aby po odchodu ze zaměstnání netrávili svůj čas jen doma či hlídáním vnoučat.

„Velmi oceňuji dlouhodobou a přínosnou práci všech zainteresovaných i skutečnost, že společnost Heimstaden vždy věnovala péči o seniory maximální pozornost. Přeji Arše do dalších let, aby byla pro seniory i nadále místem klidu, pohody a také inspirací pro aktivní život,“ dodal u příležitosti 5. narozenin Archy Milan Taraba, statutární místopředseda Rady seniorů ČR.

Společnost Heimstaden Czech financuje také provoz dalších dvou komunitních center – Archy v Karviné a multigeneračního centra Lučina v Havířově. Více informací o aktivitách naleznete na našem webu: www.aktivsen.cz, nebo Facebooku: https://www.facebook.com/kcarcha/.

Zpět