Průzkum spokojenosti – prodloužení termínu a soutěž o nájem zdarma

Chcete získat jeden měsíční nájem zdarma? Zapojte se, pokud jste tak ještě neučinili, do mezinárodního průzkumu spokojenosti klientů Heimstaden a pomozte nám stát se ještě lepším pronajímatelem. Termín konání anonymního průzkumu prodlužujeme do konce tohoto týdne, odkaz na vyplnění dotazníku jste již před časem obdrželi v SMS zprávě nebo e-mailem.

Do slosování o nájem zdarma budou zařazeny všechny vyplněné dotazníky, které nám zašlete nejpozději do 3. 10. 2021 do 22:00 hodin. Kompletní podmínky soutěže najdete zde.

Vaše názory nám pomohou zjistit, v čem bychom mohli být ještě lepší a co všechno je potřeba udělat pro to, abychom pro vás vytvářeli ještě více přátelské domovy. Děkujeme za co nejupřímnější odpovědi.

Zpět