Společnost Heimstaden doporučuje stále více klientů

Výsledky nedávného průzkumu zákaznické spokojenosti realizovaného napříč zeměmi, v nichž Heimstaden působí, ukazují, že naši klienti jsou obecně se svými domovy a poskytovanými službami spokojeni. Heimstaden rovněž vybízí ostatní pronajímatele k provádění průzkumů mezi klienty a zveřejňování jejich výsledků s cílem posunout toto odvětví směrem k větší orientaci na zákazníka a usnadnit tak klientům porovnávání jednotlivých pronajímatelů.

Z aktuálních výsledků průzkumu mezi jinými vyplynulo, že v průměru 80 % našich klientů by Heimstaden doporučilo svým přátelům a rodině. Na Islandu by tak učinilo dokonce 93 % zákazníků, což je obdivuhodné číslo.

V průzkumu za rok 2021 jsme ve většině zemí dosáhli vyššího skóre než v roce 2020 a získali od svých klientů důležitou zpětnou vazbu. Heimstaden se stále pozitivně vyvíjí ve Skandinávii a výrazně se zlepšily výsledky také v České republice a Nizozemí, což dokládá, že změny, které provádíme, jsou pro naše klienty přínosné.

„Zlepšujeme životy našich zákazníků – spokojení klienti naplňují naši vizi, která spočívá v obohacování a zjednodušování jejich životů prostřednictvím přátelských domovů. I když je většina našich klientů spokojená, tak tím, že jim nasloucháme, se dozvídáme, které provedené změny jsou pro ně přínosné a v čem se naopak můžeme ještě zlepšit,“ říká generální ředitel Heimstaden Patrik Hall.

Děkujeme všem klientům, kteří nám pomáhají se zlepšovat. I nadále budeme usilovně pracovat na změnách, které jsou nutné, aby vaše spokojenost byla v budoucnu ještě vyšší.

Zpět