Spouštíme granty pro klienty Heimstaden

I v letošním roce vyhlašujeme grantový program pro všechny aktivní klienty Heimstaden, kteří mají chuť dělat něco pro své okolí. Finanční dar ve výši až 10 tisíc korun můžete získat na podporu svého talentu nebo talentu svých dětí, dále na předmět nebo aktivitu, která zlepší životní prostředí a sousedské soužití, případně zatraktivní veřejný prostor. Prostředky lze získat i pro neziskovou organizaci, ve které působíte.

Více informací a všechny potřebné dokumenty najdete na:

https://csr.heimstaden.cz/cz/programy/klientske-granty.

Zpět