Varování před osobami vydávajícími se za zaměstnance Heimstaden

Upozorňujeme klienty, aby byli ostražití a do svých bytů nevpouštěli osoby vydávající se za zaměstnance společnosti Heimstaden. V poslední době se objevilo několik případů, kdy takovéto osoby kontaktovaly klienty Heimstaden s informací, že je v bytě navštíví a přeměří si koupelnu z důvodu následných stavebních úprav. Vezměte prosím na vědomí, že pokud máte s Heimstaden sjednaný konkrétní termín jakékoliv opravy či stavební úpravy, tak do doby její realizace v naprosté většině případů už není zapotřebí provádět žádná dodatečná měření. Pokud vám tedy někdo takovouto činnost nabízí, raději si její oprávněnost ověřte telefonicky na klientské lince Heimstaden 800 111 050 nebo e-mailem na info@heimstaden.cz.

Pamatujte také, že zaměstnanec Heimstaden se vám vždy musí prokázat identifikační kartičkou se svým jménem, příjmením a osobním číslem. Pokud i přesto budete mít jakékoliv pochybnosti, obraťte se prosím na výše uvedené komunikační kanály. Děkujeme.

Zpět