Memorandum SON a společnosti Heimstaden

Předseda Sdružení nájemníků České republiky (SON) Milan Taraba a generální ředitel společnosti Heimstaden Czech Jan Rafaj včera podepsali memorandum o dlouhodobé součinnosti při hledání společných řešení v otázkách nájemního bydlení v bytech Heimstaden.

Stalo se tak v rámci návštěvy Milana Taraby v Moravskoslezském kraji, během níž se předseda sdružení kromě jiného seznámil také s nadstandardními podmínkami, které Heimstaden ve svých bytech vytváří seniorům. "Podpisem memoranda jsme navázali na jednání, které se uskutečnilo před více než deseti lety a nebylo vůbec jednoduché. Řešili jsme deregulaci nájemného, dopad na nájemníky, plán investic společnosti a další otázky nájemního bydlení. I přes některé odlišné názory jsme se dokázali dohodnout a najít společná řešení.

Jsem rád, že i po této době jsme mohli společné memorandum aktualizovat a že například péče o nájemníky-seniory patří ke klíčovým prioritám Heimstaden," uvedl Taraba.

Předmětem a cílem nového memoranda je vedle posílení úlohy nájemního bydlení v rámci České republiky mimo jiné problematika dostupného a sociálního bydlení, cílená podpora nájemníků-seniorů, vztahy mezi pronajímateli a nájemníky i zlepšování legislativního prostředí upravujícího nájemní bydlení v ČR.

Ze závěrů memoranda vyplývá zjednodušení administrativy při poskytování příspěvků samostatně bydlícím seniorům nad 70 let, které nově činí 600 Kč měsíčně a žádost o příspěvek stačí zaslat jednou ročně, namísto dosavadní praxe čtyřikrát za rok. Memorandum dále zajišťuje zachování záchranného Fondu bydlení Heimstaden, z něhož budou podporování nájemníci, kteří se ocitli v mimořádné životní tísni.

"Sdružení SON bude ve specifických a potřebných případech plnit roli mediátora mezi nájemníkem a Heimstaden, jeho člen bude i členem kontrolního výboru Fondu bydlení Heimstaden, který dohlíží na poskytování prostředků žadatelům o slevu z nájemného. Věřím, že toto memorandum naše snahy ještě více zefektivní," dodal Taraba.