Předseda Sdružení nájemníků Milan Taraba: Máme stejné priority jako Heimstaden

Nové memorandum mezi Sdružením nájemníků České republiky (SON) a společností Heimstaden se mimo jiné zabývá i dlouhodobou součinností obou stran při hledání společných řešení v otázkách nájemního bydlení v bytech Heimstaden.

„Před více než deseti lety se nám po řadě složitých jednání podařilo podepsat první memorandum. A jsem rád, že i po této době jsme jej mohli aktualizovat a že například péče o nájemníky-seniory patří ke klíčovým prioritám Heimstaden,“ uvedl předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba.

Ochrana nájemníků - seniorů a snaha o jejich spokojené a pohodové bydlení je i jednou z priorit SON. V čem jim může v tomto ohledu sdružení pomoci?

„Naše pomoc je poměrně rozsáhlá, od ochrany nájemce-seniora před nevýhodnými smlouvami přes pomoc při podání žádosti o příspěvek na bydlení až po sociální poradenství. S podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsme společně připravili projekt, jehož prostřednictvím poskytujeme bezplatné poradenství v bytové a sociální oblasti. Zjistili jsme totiž, že většina má nedostatečné informace, které se týkají bydlení, které vycházejí z nového občanského zákoníku atd. Pro mnohé je například obrovský problém, jak vyplnit žádost o příspěvek případně doplatek na bydlení, neorientují se ve vyúčtování záloh za služby atd. Poradenství je poskytováno osobně v poradnách, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.“

Do Ostravy jste přijel podepsat společné memorandum SON a společnosti Heimstaden, které se dotýká i problematiky seniorského bydlení. Měl jste ale možnost debaty s konkrétními lidmi?

„Bytová situace je pro lidi v důchodovém věku obecně velmi složitá, citlivá, ale pokud jde o seniory bydlících v bytech Heimstaden, je vidět, že nový vlastník má tuto problematiku jako jednu z priorit A nejen ve smyslu rekonstrukcí bytů na bezbariérové, malometrážní, prostě bytů vyhovujících starým lidem, ale i ve vytváření prostoru pro aktivní sdružování se, pořádání volnočasových, vzdělávacích a osvětových aktivit. Měl jsem možnost navštívit Komunitní centrum Archa v Karviné, Multigenerační centrum Archa v Havířově, seznámil jsem se s aktivitami, které Heimstaden pro své klienty z řad seniorů přes spolek AktivSen připravuje. S mnohými seniory jsem i přímo hovořil a jsem rád, že tuto podporu vnímají, že sami aktivně přicházejí s náměty a připomínkami na různá zlepšení a že jejich slova nejsou brána na lehkou váhu. Jsem přesvědčen, že nové memorandum naše snahy po cílené podpoře nájemníků-seniorů ještě více zefektivní."

Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/podnikani/predseda-sdruzeni-najemniku-milan-taraba-mame-stejne-priority-jako-heimstaden-20.html