Spolehlivý partner našich nájemníků

Spolehlivý partner našich nájemníků

Poskytujeme služby v oblasti běžné údržby, oprav volných bytů a revizí
NONSTOP Havarijní linka +420 800 111 050

Jaké služby zajišťujeme?

Opravy volných bytů

Zajišťujeme převzetí bytů od nájemníků a opravy uvolněných bytů. V případě reklamací řešíme další dodatečné opravy.

Běžná údržba

Našim cílem je zajistit požadavky nájemníků na údržbu a opravy bytů a nebytových prostor. Měsíčně je realizováno v průměru 2500 požadavků. Realizaci požadavků zajišťujeme jak našimi vlastními zaměstnanci, tak externími dodavateli.

Periodické a specializované činnosti

Tento útvar zajišťuje opakující se činnosti související s plněním povinností nejen vyplývajících z legislativních opatření ve vztahu k údržbě a provozu bytového a nebytového fondu.

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Společnost Heimstaden Czech Services, s.r.o. od 1. 7. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005006 a názvem Rozvoj zaměstnanců RPG Služby, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání.

Předmětem projektu je v rámci výzvy podnikového vzdělávání zaměstnanců motivovat a vzdělávat zaměstnance, zvýšit jejich odbornost a tím i zkvalitnit nabízené služby.

V rámci projektu jsou pořádány kurzy ze všech oblastí vzdělávání a bude proškoleno celkem 83 zaměstnanců, kteří si prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi.

Projekt je financován Evropskou Unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Během prvních šesti měsíců trvání projektu se dolaďovaly obsahy kurzů dle aktuálního požadavků a plánu vzdělávání pro zaměstnance.

Od ledna 2018 již začnou probíhat kurzy a to z oblasti měkkých manažerských dovedností, počítačové kurzy, účetní, ekonomické a právní kurzy a také z technické oblasti.

O společnosti

Společnost Heimstaden Czech Services s.r.o. vznikla 26. září 2014 jako právní nástupce původní společnosti a je součástí skupiny Heimstaden. Hlavním předmětem činnosti společnosti je podpora podnikatelských aktivit skupiny Heimstaden v České republice v oblasti běžné údržby, oprav volných bytů a revizí.

Společnost má tři základní střediska, dle oborů činnosti:

Vize společnosti

Hlavním cílem je zajistit odpovídající kvalitu a dostupnost poskytování služeb nájemníkům – „Být spolehlivým partnerem našich nájemníků“. Tyto činnosti společnost zajišťuje velkou mírou výkonem vlastních zaměstnanců.

Pro zabezpečení vize společnosti musí být zaměstnanci společnosti vnímáni nájemníky jako nositeli „kvalitní, pružné a nákladově dostupné služby“. Každý zaměstnanec společnosti je nositelem těchto hodnot vůči nájemníkovi.

Historie společnosti

Česká část realitní skupiny Heimstaden vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia skupiny přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností, zejména bytové a rodinné domy převážně na území Moravskoslezského kraje a jejich správa.

Do české části realitní skupiny Heimstaden dnes patří společnosti Heimstaden Czech s.r.o. a Heimstaden Czech Services s.r.o.

Hlavním podnětem vzniku společnosti Heimstaden Czech Services s.r.o. byl požadavek na vytvoření strategického partnera v oblasti FM, know-how a systémů řízení tak, aby se interní zdroje skupiny mohly koncentrovat na správu majetku.