Bezpečný pronájem bytu

 

Jedním z pilířů Přátelského domova je zodpovědnost a péče o naše klienty i zaměstnance. Jejich zdraví a bezpečnost jsou ve společnosti Heimstaden vždy na prvním místě. Chceme minimalizovat všechna rizika, ale také zachovat standardní úroveň kvality služeb. Proto zájemcům o pronájem bytu nabízíme BEZPEČNOU PROHLÍDKU a BEZPEČNÉ UZAVŘENÍ SMLOUVY.

 CHRAŇME SE NAVZÁJEM, BUĎME ZODPOVĚDNÍ A OHLEDUPLNÍ!

 

Základní pravidla a podmínky pro prohlídku bytu Heimstaden:

 

 • Prohlídka bytu je vždy individuální a bezpečná - doporučujeme využít také možnost videoprohlídky v sekci Nabídka bytů
 • Obchodník i zájemce musí být v dobrém zdravotním stavu a musí potvrdit, že se nevrátili z rizikových zemí ani nepřišli do kontaktu s rizikovými osobami;
 • Prohlídky se vždy účastní pouze minimální počet osob;
 • Obchodník a zájemce se přivítají bez podání ruky či jiného bližšího kontaktu;
 • Obchodník a zájemce dodržují vzájemný odstup min. 2 metry;
 • Obchodník i zájemce musí být vybaveni ochrannými pomůckami (roušky, rukavice), chráníme se tak navzájem;

 

Nabízíme i možnost bezkontaktní prohlídky bytu:

 • Zájemce na místě obdrží instrukce od obchodníka a klíče od bytu určeného k jeho soukromé prohlídce;
 • Zájemce si byt prohlíží sám, bez přítomnosti obchodníka, který čeká na výsledek prohlídky před domem;
 • Obchodník je se zájemcem po dobu prohlídky bytu v telefonickém spojení a poskytuje zájemci veškeré potřebné informace a odpovídá na jeho dotazy;

 

Předání bytu

 

Základní pravidla a podmínky pro předání bytu Heimstaden:

 • Předání bytu je vždy individuální a bezpečné;
 • Obchodník i přebírající musí být v dobrém zdravotním stavu a musí potvrdit, že se nevrátili z rizikových zemí ani nepřišli do kontaktu s rizikovými osobami;
 • Předání se vždy účastní pouze minimální počet osob;
 • Obchodník a přebírající se přivítají bez podání ruky či jiného bližšího kontaktu;
 • Obchodník a zájemce dodržují vzájemný odstup min. 2 metry;
 • Obchodník i přebírající musí být vybaveni ochrannými pomůckami (roušky, rukavice);

Nabízíme i možnost bezkontaktního předání bytu, které probíhá takto:

 • Obchodník před předáním bytu zkontroluje jeho stav a připraví předávací protokol k podpisu;
 • Obchodník v bytě připraví vyplněný a za Heimstaden podepsaný předávací protokol, barevnými štítky na něm označí, kde všude je nutné umístit podpis přebírajícího;
 • Obchodník předá přebírajícímu klíče a dále jsou obě strany v telefonickém kontaktu, obchodník touto formou předá veškeré instrukce a informace;
 • Přebírající si individuálně projde a zkontroluje byt a současně s obchodníkem na telefonu prochází jednotlivé části bytu a předávacího protokolu;
 • Případné připomínky přebírající zapíše do předávacího protokolu dle instrukcí obchodníka;
 • Na závěr přebírající podepíše předávací protokol a předá jej obchodníkovi, který je po celou dobu mimo předávanou bytovou jednotku.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, jsme vám k dispozici.

 

Katalog nemovitostí