Podpora z Integrovaného regionálního operačního programu

Evropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR