Potřebné dokumenty pro klienty

Potřebné dokumenty pro klienty

Potřebuji vyřídit

klienty

Elektronický podpis smluv

klienty

Rezervace termínu

klienty

Aplikace můj domov

Vstupem do Rezervačního systému potvrzujete, že jste se s informacemi o užívání Rezervačního systému seznámili a berete je na vědomí.

Informace o užívání elektronického rezervačního systému (dále též jen „Rezervační systém“):

1. Elektronický rezervační systém provozuje pro Poskytovatele společnost TETRONIK – výrobní družstvo Terezín, družstvo, IČ 004 83 389, sídlem Terezín, ul. Prokopa Holého 183, PSČ 411 55, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. Dr 73 (dále též jen „TETRONIK“).

2. Při zápisu do Rezervačního systému musíte uvést tyto povinné údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, příp. též telefonní číslo. Poskytnuté údaje slouží k zajištění rezervace, informování o potvrzení rezervace, zaslání kódu rezervace, příp. zrušení rezervace z Vaší strany či z naší strany v případě technických nebo jiných mimořádných organizačních důvodů.

3. Osobní údaje zpracovávané v rámci Rezervačního systému jsou z elektronického Rezervačního systému mazány pátý den po realizaci objednané návštěvy.