Technické záležitosti

Nahlášení závady v domě

 

Závadu týkající se domu, respektive jeho společných prostor, můžete nahlásit několika způsoby: telefonicky na Linku Heimstaden na čísle 800 111 050, e-mailem na info@heimstaden.cz, osobně na příslušném klientském centru a v případě, že je ve Vašem domě zřízena domovnická služba, tak prostřednictvím domovníka.

 

Nahlášení závady v bytě

 

Závadu týkající se Vámi užívaného bytu můžete nahlásit několika způsoby: telefonicky na Linku Heimstaden na čísle 800 111 050, e-mailem na info@heimstaden.cz, osobně na příslušném klientském centru. Upozorňujeme Vás, že dle ujednání § 2257, odst. 2 Občanského zákoníku, respektive dle Nařízení Vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, hradí nájemce bytu běžnou údržbu a vyjmenované drobné opravy a musí si tak tyto opravy zajistit sám na své vlastní náklady.

 

Výměna zařizovacích předmětů

 

Výměna zařizovacích předmětů v jednotlivých bytových jednotkách souvisí s jejich funkčností a dobou používání. V případě, že se jedná pouze o opravu některého ze zařizovacích předmětů, upozorňujeme Vás, že dle ujednání § 2257, odst. 2 Občanského zákoníku, respektive dle Nařízení Vlády č. 308/2015 Sb.o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, hradí nájemce bytu běžnou údržbu a vyjmenované drobné opravy a musí si tak tyto opravy zajistit sám na své vlastní náklady. Pouze v případě, že zařizovací předmět již nelze opravit, vystaví Vám odborník zprávu s přesnou specifikací závady. Po doložení zprávy bude zadán požadavek na výměnu spotřebiče.

 

Nahlášení havarijního stavu

 

V případě, že se jedná o akutní, život či majetek ohrožující havárii, můžete se telefonicky obrátit na Havarijní linku 800 111 050, kdy pracovnice linky na základě sdělených skutečností zajišťují co nejrychlejší výjezd havarijní služby.

 

Stavební úpravy

 

V případě zájmu o rekonstrukci bytu na vlastní náklady je zapotřebí napsat písemnou žádost o povolení stavebních úprav v bytě. Do žádosti je potřeba detailně popsat prováděnou rekonstrukci a její rozsah. Žádost musí být podepsána nájemcem. Následně ji můžete doručit osobně na klientské centrum, zaslat poštou na adresu sídla společnosti nebo zaslat naskenovanou jako přílohu e-mailu na info@heimstaden.cz.

 

Vyřízení pojistné události

 

V případě, že žádáte odškodnění za škodu, která nájemci vznikla při užívání bytu, a je zde prokazatelné, že tato škoda byla zapříčiněna ze strany pronajímatele bytu tj. společnosti Heimstaden (např. zatečením přes střešní krytinu, prasklé rozvody vody SV, TUV, prasklé odpadní stoupačky apod.), je možno uplatnit prostřednictvím formuláře Oznámení škodní události. Veškeré pokyny upřesňující, co vše musí nájemce doložit, aby mohlo být odškodnění uplatněno u pojišťovací společnosti a následně byly uhrazeny náklady spojené s odstraňováním závadového stavu, naleznete zde. Upozorňujeme, že pronajímatel si vyhrazuje právo kontroly rozsahu poškození.

Zpět