Elektronický podpis dodatků smluv

V rámci zkvalitňování a zefektivňování našich služeb přicházíme s elektronizací podpisů dodatků smluv. Elektronický podpis je nejjednodušší, nejrychlejší a k přírodě nejšetrnější, a navíc bezpečný způsob prodloužení nájemního vztahu. Nepotřebujete papír ani tužku, nic se nemusí tisknout. Vše probíhá on-line.

Pro snažší orientaci jsme pro vás připravili jednoduchý návod, jak bude elektronický podpis vaší smlouvy probíhat.

Jak na elektronicky podpis dodatku smlouvy

Jiný způsob podpisu dodatku je možný na dotaz na našem klientském centru.

Pro vytvoření rezervace prosím využijte rezervační systém v online platformě Můj domov nebo na tomto odkazu:

Rezervační systém

Moderní komunikace je rychlá a efektivní

Proto teď všechny své dokumenty k nájemnímu bydlení máte k dispozici v elektronické podobě.

Digitalizace nájemního vztahu

Vstupem do Rezervačního systému potvrzujete, že jste se s informacemi o užívání Rezervačního systému seznámili a berete je na vědomí.

Informace o užívání elektronického rezervačního systému (dále též jen „Rezervační systém“):

1. Elektronický rezervační systém provozuje pro Poskytovatele společnost TETRONIK – výrobní družstvo Terezín, družstvo, IČ 004 83 389, sídlem Terezín, ul. Prokopa Holého 183, PSČ 411 55, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. Dr 73 (dále též jen „TETRONIK“).

2. Při zápisu do Rezervačního systému musíte uvést tyto povinné údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, příp. též telefonní číslo. Poskytnuté údaje slouží k zajištění rezervace, informování o potvrzení rezervace, zaslání kódu rezervace, příp. zrušení rezervace z Vaší strany či z naší strany v případě technických nebo jiných mimořádných organizačních důvodů.

3. Osobní údaje zpracovávané v rámci Rezervačního systému jsou z elektronického Rezervačního systému mazány pátý den po realizaci objednané návštěvy.