Přátelské domovy pro své klienty budeme vytvářet i nadále

Generální ředitel Heimstaden Jan Rafaj v rozhovoru pro Deník:

V tuzemsku je společnost Heimstaden největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení, provozuje zde téměř 43 tisíc nájemních bytů, nejvíce pak v Moravskoslezském kraji. Uplynulý rok bilancujeme s jejím generálním ředitelem Janem Rafajem.

Platí stále, že Heimstaden nastavuje standardy služeb a kvality nájemního bydlení v České republice?

V oblasti nájemního bydlení jsme pořád lídrem, od kterého se to čeká. Jsme společnost, která je svou profesionalitou srovnatelná se špičkovou evropskou konkurencí. Máme programy pro nejrůznější skupiny nájemců, jsme rovněž jedním z největších poskytovatelů nájemního bydlení pro sociálně potřebné, spolupracujeme s dvacítkou neziskových organizací, dbáme o rovné podmínky pro všechny klienty. Rozhodně nejsme dokonalí, děláme i chyby, ale trvale se snažíme zlepšovat a chyby více neopakovat. Celý koncept společnosti Heimstaden je postaven na tzv. přátelských domovech. Snažíme se být maximálně vstřícní ke svým zákazníkům i ke svému okolí. Ať už jsou to města a obce, ve kterých působíme, nebo životní prostředí, které nás obklopuje. K našim prioritám patří a bude i nadále patřit revitalizace a opravy bytového fondu. Jde nám o to, aby naši klienti byli v našich bytech spokojeni.

Od ledna začal platit vládní balíček úspor, jehož dopad zasáhne všechny občany, ale také firmy. Jste připraveni?

Válečné konflikty, rekordní inflace, energetická krize, vysoké zadlužení státu, to vše se do balíčku promítlo a jeho dopady pocítí nejen všichni občané, ale také firmy. Vysoká míra inflace, zvýšení daně z příjmu právnických osob o dvě procenta, změny v sazbách DPH, daně z nemovitostí a řada dalších faktorů se tak propíšou i do našich nákladů na každodenní provoz. Ty pak budou logicky vyšší.

Pocítí to tedy i vaši nájemníci…

Máme-li kvalitně fungovat a klientům i nadále poskytovat přátelské domovy, nemáme příliš na výběr. Musí tedy dojít k úpravám výše nájemného s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu s nájemním bydlením, v souladu s obsahem nájemní smlouvy klienta, popř. jeho dodatku, a s ohledem na průměrnou roční míru inflace za předchozí rok. Zohledňujeme však, že nejvíce bytů máme v Moravskoslezském kraji, na Ostravsku a Karvinsku, tedy v regionech, které jsou současnou ekonomickou situací silně zasaženy. S obavami nyní sledujeme například situaci ve společnosti Liberty Ostrava, kde někteří z našich klientů pracují a hrozí, že o zaměstnání přijdou. Naše úprava výše nájemného pro rok 2024 tak nedosahuje maxima toho, co nám umožňuje zákon. Letos tedy dojde k celkovému navýšení nájemného v průměru o zhruba 8,5 %, i když byla průměrná inflace za loňský rok téměř 11 %, přesně 10,7 %. Kvůli vyššímu DPH dále zdraží teplo, voda i úklidové služby. Ale chtěl bych znovu zdůraznit a připomenout klientům, že zdražování služeb spojených s bydlením je mimo naši kontrolu. Heimstaden nemá vliv na růst cen energií a také z něj žádným způsobem neprofituje. Pokud jde o měsíční úhrady za uvedené služby, navyšujeme je o naprosto stejnou částku, o kterou byla cena tepla/ ohřevu TUV zvýšena ze strany jednotlivých dodavatelů. Přes všechny okolnosti, které nemůžeme nijak ovlivnit, chceme spokojenost svých klientů stále posouvat.

Vaší snahou je být stále lepším pronajímatelem. Je to jeden z cílů, k němuž má skupině Heimstaden dopomoci každoroční průzkum spokojenosti prováděný ve všech zemích, ve kterých má své bytové portfolio. Co podzimní dotazníková akce ukázala letos?

Skupina Heimstaden působí v devíti zemích a mezi svými klienty tento kontinuální průzkum spokojenosti provádí již čtyři roky. Jsme navíc jediným pronajímatelem v Česku, který takový průzkum realizuje. Máme radost z toho, že o tento velice konkrétní způsob zpětné vazby projevuje zájem stále více klientů. Letos jsme zaznamenali rekordní účast 6 000 respondentů. Jakožto pronajímatele by doporučilo Heimstaden 70 % dotázaných a spokojenost s bydlením vyjádřilo 75 % z nich. V oblasti spokojenosti péče o klienty jsme zaznamenali oproti minulému roku tříprocentní nárůst, v indexu souvisejícím s kvalitou bytů, údržbou domů, společných prostor a okolí jsme si polepšili na 67,6 procenta. V okruhu otázek týkajících se komunikace, péče o klienty a vnímání bezpečnosti v bytech a okolí domů jsme se celkově zlepšili na 71,1 %. K mírnému poklesu došlo v oblasti informovanosti o opravách a investicích a také péče o okolí domů – sekání trávy nebo množství kontejnerů na komunální odpad.

Určitě se objevily i kritické názory či

připomínky. Například v souvislosti s prodejem tzv. finských domků… Byl a stále je kolem toho velký rozruch, především na sociálních sítích. Ke konstruktivní diskuzi to má ale daleko, spíše jde o urážlivé a mnohdy nepravdivé příspěvky. Lidi, kterých se tato problematika bezprostředně týká, chápu. Předchozí vlastníci se o finské domky nestarali. Původně se počítalo s jejich životností kolem třiceti let, jenže mnohé stojí ještě nyní. Revitalizace těchto oblastí bude nezbytná, ať už budeme vlastníkem my, nebo kdokoliv jiný. Některé finské domky jsme vloni nabídli k odkupu obcím, na jejichž území se nacházejí, někde jednáme i s našimi nájemci. V minulosti jsem se několikrát osobně potkával se zástupci nájemníků v celém regionu, kde působíme, a budu tak činit i nadále. O komunikaci s klienty se však primárně stará početný aparát našich zaměstnanců, ať už na klientské lince nebo v našich klientských centrech. A jsem přesvědčen, že efektivní jednání, které má přinést konkrétní výsledky, by mělo být vedeno ve formě setkání, ne konfrontace s davem. Chtěl bych v této souvislosti všechny nájemce – a především seniory – ujistit, že Heimstaden nikoho z finských domků nebude plošně vystěhovávat. Případy nájemců žijících v domech ve špatném technickém stavu budeme řešit jednotlivě a klienty o dalším postupu informovat v dostatečném předstihu.

Heimstaden stejně jako mnoho dalších

společností usiluje o omezení papírové

komunikace na minimum. Jak to vnímají klienti?

V rámci zkvalitňování a zefektivňování služeb například přecházíme na digitalizaci podpisů dodatků smluv. Je to jednoduché, rychlé, šetrné k přírodě. Bez papíru, nic se netiskne, vše probíhá on-line. Naši klienti to chápou, šetříme jejich čas i životní prostředí. Samozřejmě myslíme na naše nájemce z řad seniorů i na ostatní klienty, kteří z jakéhokoliv důvodu nepoužívají bankovní účet, e-mail nebo nejsou zvyklí využívat výpočetní techniku. Budeme k nim přistupovat individuálně k oboustranné spokojenosti. Elektronický podpis dodatků považujeme za jeden z klíčových kroků digitalizace komunikace s klienty. Mimochodem, za poslední tři roky jsme počet vytištěných stránek snížili zhruba na polovinu – z 2,1 milionu na 1,2 milionu. Usilujeme o to, aby komunikace byla ještě vstřícnější, výraznou měrou k tomu přispívá on-line platforma Můj domov. Jejím prostřednictvím lze získat nejdůležitější informace, které souvisejí s bydlením, většinu případných dotazů či komplikací je možné vyřešit z pohodlí domova. A velmi nás těší, že aplikaci využívá již téměř 23 tisíc našich klientů. Nabízíme domy a byty malým i větším rodinám, seniorům, studentům. A chceme, aby nešlo jen o pouhé bydlení, ale abychom pro všechny vytvářeli ještě přátelštější domovy. I proto musíme nadále dbát o udržení maximální kvality poskytovaných služeb a pokračovat v dalším růstu.

19.2.2024

Zdroj: Moravskoslezský deník

Zpět