28.5.2020 Moravskoslezský deník Rozhovor Deníku s Janem Rafajem, generálním ředitelem společnosti Heimstaden Czech: Švédové k nám přinášejí koncept Přátelských domovů

Rozhovor Deníku s Janem Rafajem, generálním ředitelem společnosti Heimstaden Czech: Švédové k nám přinášejí koncept Přátelských domovů

Ostrava Společnost RESIDOMO převzal na začátku roku nový vlastník, největší poskytovatel soukromého nájemního bydlení v ČR se tak stal součástí silné švédské skupiny Heimstaden Bostad AB a 27. května došlo i ke změně názvu.

V běžném životě trvá někdy určitý čas, než si noví partneři na sebe zvyknou, navíc přišla celosvětová pandemie, která s sebou přinesla nečekané problémy. Bylo to hodně náročné období?

Pandemie koronaviru zasáhla většinu kontinentů a zcela změnila život nás všech. Mnohým způsobila velké starosti, vyčerpání, ekonomické potíže, strach o sebe i své nejbližší. Náš nový majitel, to je především společnost, která klade velký důraz na oblast sociální, dbá na kvalitu života svých nájemníků i zaměstnanců. A tyto zásady okamžitě přenesl a aplikoval do našich poměrů, takže jsme mohli ihned přistoupit ke konkrétním krokům. Jsem přesvědčen, že jsme toto velmi těžké období zvládli a že se náš život brzy vrátí do běžného, normálního režimu.

Co s novým vlastníkem a změnou názvu vlastně přichází?

Především to, že skupina Heimstaden se stala čtvrtým největším poskytovatelem nájemního bydlení v Evropě s nabídkou dlouhodobého a stabilního nájemního bydlení, vysokým standardem služeb a firemních hodnot. Mezi klíčové hodnoty Heimstaden patří pojmy péče odvaha otevřenost, filozofií firmy pak je koncept Přátelských domovů. Během koronavirové krize se potvrdilo, že to nejsou jen prázdná slova. V této pro nás všechny nečekané a velmi obtížné situaci jsme se snažili především své nájemníky ochránit před možnou nákazou a mnoha přijatými hygienickými i sociálními opatřeními jim situaci co nejvíce usnadnit. Velmi jsme dbali na pomoc seniorům, do projektu Haló, nejste sami! se zapojili studenti psychologie a příbuzných oborů Ostravské univerzity, kteří našim nájemníkům nad 70 let věku pomáhali překonat pocit osamělosti a úzkosti. Jsme rádi, že projekt měl tak příznivý ohlas a chceme v něm pokračovat i v budoucnu. Dále plánujeme posílit činnost komunitních center pro seniory a zahájit výstavbu seniorských domů.

Budete pokračovat i ve svých dalších aktivitách, nemůže je nový vlastník zabrzdit?

Kromě toho, že budeme pokračovat v rekonstrukcích, modernizacích, rozhodl se nový vlastník spustit novou mobilní aplikaci a zákaznický portál, zavádí bezplatnou zákaznickou nonstop linku. V souvislosti s následky Covid-19 poskytneme slevy na nájmu, budeme rovněž provádět pravidelné průzkumy spokojenosti našich nájemníků a jejich výsledky porovnávat s ostatními ve skupině Heimstaden.

Pro skandinávské země je zásadní otázkou rovněž ochrana životního prostředí. Může v této souvislosti přinést Heimstaden do naší republiky, našich měst a našich domovů čerstvý vítr?

Na ochranu životního prostředí dbáme dlouhodobě, ale samozřejmě ve srovnání se severskými státy máme ještě co dohánět. Nicméně, i my jsme již některé kroky realizovali, jako například investice do výměny oken, zateplení, instalace spořičů vody, vysazování nové zeleně apod. Se vstupem Heimstaden plánujeme urychlit proces zateplování domů díky o 50 procent vyšším investicím, v horizontu pěti až sedmi let hodláme zcela omezit vytápění uhlím a výrazně tak snížit emise CO². Ve snaze, aby naše domy byly energeticky efektivní a odolné vůči změnám klimatu, budeme pokračovat. Chceme, aby trvale rostla kvalita našich nemovitostí i místa, kde se nacházejí. Přispíváme tím i k lepšímu životu našich nájemníků.

Heimstaden je silný a důvěryhodný partner s dlouholetou zkušeností v poskytování nájemního bydlení v Evropě. Co by mělo být s jeho příchodem největší změnou?

Řekl bych, že větší důraz na úzký kontakt a komunikaci s nájemníky, kteří jsou vždy v centru zájmu. A také snaha po tom, aby společnost Heimstaden byla vnímána jako ta, která opravdu nabízí Přátelské domovy. To je vtěleno i do jejich tří základních hodnot: péče odvaha otevřenost. Osobně se těším na cestu k naplnění těchto cílů!

 

 

Zpět