8.7.2020 Blesk JAN RAFAJ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI HEIMSTADEN CZECH: VIZE NAŠEHO NOVÉHO VLASTNÍKA MĚ NABÍJEJÍ ENERGIÍ I CHUTÍ PRACOVAT

SPOLEČNOST RESIDOMO PŘEVZAL NA ZAČÁTKU ROKU NOVÝ VLASTNÍK, největší poskytovatel soukromého nájemního bydlení v ČR se tak stal součástí silné švédské skupiny HEIMSTADEN BOSTAD AB a 27. května došlo i ke změně názvu.

■ Heimstaden je silný a důvěryhodný partner s dlouholetou zkušeností v poskytování nájemního bydlení v Evropě. Co by mělo být s jeho příchodem největší změnou pro nájemníky a pro vás v pozici generálního ředitele?

Nájemníci se mohou těšit na užší kontakt a lepší komunikaci, pro Heimstaden jsou vždy v centru zájmu. Novinkou bude i snaha, aby společnost Heimstaden byla také u nás vnímána jako ta, která opravdu nabízí Přátelské domovy. Tento koncept je obsažen i ve třech základních hodnotách, kterými jsou péče, odvaha, otevřenost. Velmi se těším na cestu k naplnění těchto cílů, s vizemi našeho nového vlastníka jsem zcela ztotožněn, nabíjejí mě novou energií i chutí pracovat. A velmi si vážím vyjádření generálního ředitele Heimstaden Group Patrika Halla, který řekl, že Residomo bude patřit do skupiny Heimstaden navždy.

■ Proč si podle vašeho názoru švédská firma pro svou akvizici vybrala právě Residomo?

Jsme lídrem, který nastavuje standardy služeb a kvality nájemního bydlení v České republice, a společnost, která je svou profesionalitou srovnatelná se špičkovou evropskou konkurencí. Máme programy pro nejrůznější skupiny nájemníků, jsme rovněž jedním z největších poskytovatelů nájemního bydlení pro sociálně potřebné, spolupracujeme s dvacítkou neziskových organizací, dbáme na rovné podmínky pro všechny nájemníky. Jsme rádi, že Heimstaden přichází s dlouhodobou vizí rozvoje nájemního bydlení. Pro celý náš tým je důležité, že nový majitel kromě vysoké úrovně správy a péče o stávající byty chce pokračovat v dalším rozvoji portfolia, například v podobě budoucích investic do výstavby nových nájemních bytů či domů pro seniory.

■ S velkým ohlasem se setkal společný projekt se studenty psychologie a příbuzných oborů z Ostravské univerzity, který byl směřován na osamělé seniory…

V našich bytech bydlí kolem čtyř a půl tisíce osamělých seniorů. Prostřednictvím mimořádné telefonní linky pod názvem Haló, nejste sami! studenti u nájemníků starších 70 let zjišťovali, zda něco nepotřebují, a především si s nimi povídali. Pomáhali jim tak překonat pocit osamělosti a úzkosti, reakce byly velmi pozitivní a někdy až dojemné. Narazili jsme na případy seniorů, kteří neměli možná roky příležitost popovídat si o tom, co je zajímá a o čem chtějí mluvit oni. Přesvědčili jsme se, že komunikace je pro seniory mnohdy důležitější, než si připouštíme, byť se jedná o telefonický hovor. Naší výhodou je, že na seniory máme kontakty a dobře je známe prostřednictvím dalších služeb, které jim běžně poskytujeme.

Podle zjištění studentů seniorům nejvíce pomohlo mluvit o budoucnosti a o tom, co budou dělat, až karanténa skončí. Byly to okamžiky, kdy nemysleli na nemoc a dokonce i na strach ze smrti, což pro ně bylo docela velké téma.

■ Pro skandinávské země je jednou ze zásadních otázek ochrana životního prostředí a moderní technologie. Jak se s tím ve firmě vyrovnáte?

Na ochranu životního prostředí dbáme dlouhodobě, ale samozřejmě ve srovnání se severskými státy máme ještě co dohánět. Ale i my jsme již některé kroky realizovali, jako například investice do výměny oken, zahájili jsme zateplování, instalace spořičů vody, vysazování nové zeleně apod. Nakonec regenerace a opravy bytového fondu patří k našim prioritám, jen za uplynulý rok jsme pro tento účel vyčlenili rekordní částku 1,2 miliardy korun, se vstupem Heimstaden plánujeme urychlit proces zateplování domů díky o 50 procent vyšším investicím, v horizontu pěti až sedmi let hodláme zcela omezit vytápění uhlím a výrazně tak snížit emise CO2. Budeme pokračovat ve snaze, aby naše domy byly energeticky efektivní a odolné vůči změnám klimatu. Spustili jsme nový zákaznický portál a mobilní aplikaci Heimstaden Můj domov, které zjednodušují vyřizování požadavků nájemníků bez nutnosti návštěvy klientského centra, zavedli jsme bezplatnou zákaznickou linku atd. Chceme, aby trvale rostla kvalita našich nemovitostí i lokalit, kde se nacházejí, a přispíváme tím i k lepšímu životu našich nájemníků. Těch se pak budeme v pravidelných průzkumech ptát, jak jsou spokojeni, a jejich výsledky porovnávat s ostatními ve skupině Heimstaden.

■ Skupina Heimstaden se stala čtvrtým největším poskytovatelem nájemního bydlení v Evropě. Může to pro nájemníky něco znamenat?

Kromě dlouhodobého a stabilního nájemního bydlení, vysoké kvality služeb a firemních hodnot věřím, že se rychle projeví filozofie Přátelských domovů. Už během koronavirové krize se potvrdilo, že to nejsou jen prázdná slova. V této pro nás všechny nečekané a velmi obtížné situaci jsme se snažili především své nájemníky ochránit před možnou nákazou a mnoha přijatými hygienickými i sociálními opatřeními jim situaci co nejvíce usnadnit. Velmi jsme dbali na pomoc seniorům, jsme rádi, že projekt Haló, nejste sami! měl tak příznivý ohlas a také proto v něm chceme pokračovat i v budoucnu. Dále plánujeme posílit činnost komunitních center pro seniory a zahájit výstavbu seniorských domů. Věřím, že Heimstaden bude svým vysokým standardem služeb a firemními hodnotami inspirovat ku prospěchu všech nájemníků i další poskytovatele nájemního bydlení v České republice.

Generální ředitel Heimstaden Czech Jan Rafaj

VYBERTE SI SVŮJ BYT, BYDLETE U HEIMSTADEN!

Základní fakta

› Společnost Heimstaden AB byla založena v roce 1998 a v současnosti je 4. největším poskytovatelem nájemního bydlení v Evropě.

› Rozmístění portfolia nemovitostí:

Švédsko, Norsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko, ČR › Počet bytů celkem: 97 792 › Počet zaměstnanců: 1137

Společnost Heimstaden vnímá problém osamělosti seniorů, který je jedním z fenoménů dnešní doby. Komunitní centra Archa, která Heimstaden provozuje, zajišťují společenské vyžití seniorů včetně vzdělávacích i volnočasových aktivit.

Zpět