Heimstaden se připojuje k Etickému kodexu nájemního bydlení

Férové podmínky pro obě strany nájemního vztahu. Strategický cíl Etického kodexu nájemního bydlení, který do svých standardů zařadil i největší po-skytovatel nájemního bydlení v Česku, společnost Heimstaden. Vůbec první kodex tohoto typu v České republice přijala včera na své členské schůzi Asociace nájem-ního bydlení.

Etický kodex nájemního bydlení vytvořila po více než roce Asociace nájem-ního bydlení, která sdružuje největší poskytovatele těchto služeb v České republice. Spo-lečnost Heimstaden se jako jeden ze zakládajících členů asociace významnou měrou po-dílela na vzniku kodexu a uplatnila své letité zkušenosti s téměř 90 tisíci nájemníky. „Smys-lem kodexu je jednoduše popsat fáze nájemního vztahu a toho, co je etické z obou stran – pronajímatele i nájemníka. Fáze nájemního vztahu: hledání/nabízení bytu, prohlídka, pod-pis smlouvy, užívání bytu, vyúčtování, ukončení nájemního vztahu nebo předání bytu. Tento způsob považujeme za velmi praktický, protože prostě říká, co je v procesu nájem-ního vztahu správné a je to svým způsobem checklist správného chování,“ říká k obsahu kodexu Jan Rafaj, generální ředitel společnosti Heimstaden Czech s tím, že v západních evropských zemích je podobný kodex běžnou věcí.

Asociace nájemního bydlení svůj etický kodex představila v úterý 23. 11. 2021 na setkání s politiky a novináři u kulatého stolu „Budoucnost dostupného bydlení“. Spolu s Etickým kodexem byly hlavními tématy setkání: dostupné a sociální bydlení v ČR, povolební vývoj v oblasti dostupného bydlení, nájemní bydlení v době rekordních cen ne-movitostí, etika nájemního bydlení a cenové mapy nájemního bydlení.

Zdroj: nejbusiness.cz

Odkaz: https://www.nejbusiness.cz/zpravy/2021-11-24-heimstaden-se-pripojuje-k-etickemu-kodexu-najemniho-bydleni

Autor: Roman Černica, Petr Hamrozi

Zpět