Pomoc pro lidi v nouzi

Byty pro lidi v nejvyšší nouzi připravila v rámci projektu krizového bydlení společnost Heimstaden, největší poskytovatel nájemního bydlení v České republice.

Vybavené byty, jeden v Havířově, druhý v Karviné, jsou určeny například ženám ohroženým domácím násilím nebo lidem postiženým požárem, povodněmi či jinou katastrofou. V bytech může bydlet maximálně pět osob půl roku.

Součástí programu je i pomoc sociálního pracovníka, ten bude lidem k dispozici až třikrát týdně, aby jim pomohl zvládnout jejich současnou situaci.

Náhled: https://app.monitora.cz/article/319876964/43b227906e7be4875e6e?topic_monitor=20124&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MjU4OTUxNDAsIndpZCI6MzI4OSwiYWlkIjozMTk4NzY5NjQsInRpZCI6MjAxMjR9.vE3HpBBc2XHgpF3PZ86X818lNrXjgnKhcz4WNQYonP8