Varování před osobami požadujícími hotovost za úklidové služby

Upozorňujeme klienty Heimstaden, aby byli ostražití a v žádném případě nereagovali na požadavky cizích osob, které se vydávají za pracovníky nové úklidové služby a požadují po klientech různě vysoké platby v hotovosti. Vezměte prosím na vědomí, že úhrada za úklidové služby je součástí měsíčního předpisu plateb, tj. nájemného a služeb spojených s bydlením. Společnost Heimstaden ani spolupracující externí firmy nikdy nepožadují platbu v hotovosti, jedná se tedy o podvodníky.

V případě, že se s takovýmto podvodným jednáním setkáte, ihned to prosím oznamte Policii ČR na číslo 158. 

Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti, kontaktujte nás prosím prostřednictvím platformy Můj domov, e-mailu info@heimstaden.cz nebo bezplatné klientské linky Heimstaden 800 111 050. Děkujeme. 

Zpět