Nejčastější dotazy

BUDETE PRODÁVAT BYTY?

Nebudeme. Jak již bylo opakovaně prezentováno, dlouhodobým záměrem společnosti Heimstaden není bytový fond rozprodat, ale i nadále investovat do jeho zkvalitňování a byty využívat pro poskytování nájemního bydlení.

BUDE DOCHÁZET KE ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO I V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH?

V současné době se naše společnost při stanovování výše nájemného řídí vývojem na trhu s nájemním bydlením. Na tuto otázku není tedy možno závazně odpovědět, jednalo by se o pouhou spekulaci.

JAKÉ OPRAVY BUDETE PROVÁDĚT?

Naše společnost se dlouhodobě snaží investovat do celého spravovaného portfolia, dle priorit potřebnosti oprav. Plán jednotlivých oprav na aktuální rok naleznete zde.

JAK UHRADIT NÁJEMNÉ?

Preferujeme platbu bankovním převodem, číslo účtu je ve Vaší nájemní smlouvě. Pro správnou identifikaci platby prosím uveďte správný variabilní symbol. Nájemné je uhrazeno dnem připsání na náš účet. Kromě bankovního převodu můžete využít i následující možnosti úhrady:

  • sporožirem
  • prostřednictvím SIPO
  • platební kartou na kterémkoliv z klientských center

OCITL JSEM SE V TÍŽIVÉ FINANČNÍ SITUACI. JAK POSTUPOVAT?

V případě, že se dostanete do tíživé finanční situace, případně již jste v prodlení s úhradou nájemného, kontaktujte neprodleně Klientské centrum, jehož zaměstnanci s Vámi budou vzniklou situaci řešit.

JAK PODAT VÝPOVĚĎ Z NÁJMU?

Výpověď z nájmu je nutno podat vždy písemně s podpisem nájemce, respektive spolunájemců. Ve výpovědi je nutno uvést jméno nájemce, adresu bytu, systémové číslo (8*********), důvod výpovědi a datum jejího podání. Samotná výpovědní lhůta je individuální, záleží vždy na podmínkách dané nájemní smlouvy. Toto je následně možno zaslat poštou na adresu společnosti, odevzdat osobně na příslušném klientském centru nebo zaslat naskenované jako přílohu e-mailu na info@heimstaden.cz

 

Často kladené dotazy k pronájmu

KDE A JAK SI MOHU VYBRAT BYT?

Nabídku volných bytů naleznete na našich webových stránkách www.heimstaden.cz. V případě zájmu o pronájem nás kontaktujte prostřednictvím poptávkového formuláře, který naleznete u nabídky jednotlivých bytů, či prostřednictvím Linky Heimstaden na telefonním čísle 800 111 050 nebo e-mailem na info@heimstaden.cz.

 

MOHU SI PRONAJMOUT BYT, KDYŽ JSEM V INSOLVENCI NEBO KDYŽ MÁM EXEKUCI?

Za určitých podmínek ano. Zájemce o pronájem bytu, který je v insolvenci nebo má jednu či více exekucí, posuzujeme individuálně spolu s dalšími skutečnostmi - zejména disponibilním příjmem, tedy schopností hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Důležité je, aby nám zájemce po pravdě sdělil veškeré skutečnosti. Vždy se pak snažíme hledat možné řešení, které bude pro zájemce akceptovatelné a finančně dostupné.

 

MOHU SI PRONAJMOUT BYT, KDYŽ POBÍRÁM POUZE MATEŘSKOU/SOCIÁLNÍ DÁVKY?

Za určitých podmínek ano. V takových případech se snažíme najít vhodné bydlení, které odpovídá finanční situaci zájemce. Zájemcům o pronájem bytu navíc nabízíme poradenství a případnou pomoc při vyřízení příspěvků nebo doplatků na bydlení.

 

PROČ MUSÍM PŘI PRONÁJMU DOKLÁDAT PŘÍJEM

Náklady na bydlení patří mezi významné pravidelné výdaje domácnosti. Obecně by tyto náklady neměly přesáhnout 40 % celkových příjmů domácnosti. Je logické, že si chce pronajímatel ověřit, zda je zájemce schopen ze svých příjmů hradit náklady spojené s bydlením u vybraného bytu. V mnoha případech vzniká zájemcům o bydlení nárok na příspěvek na bydlení. Naše společnost jim v takových případech poradí a pomůže s vyřízením žádosti.

 

NEMÁM DOLOŽITELNÝ PŘÍJEM. MOHU SI I TAK BYT PRONAJMOUT?

V případě, že nemůžete doložit příjem, lze pronájem řešit platbou nájemného včetně služeb dopředu na sjednané období. Nejkratší doba, na kterou si lze u naší společnosti sjednat pronájem, je 6 měsíců.

 

BUDU MUSET PŘED PODPISEM SMLOUVY ZAPLATIT NĚJAKÉ POPLATKY?

Ano, při podpisu Vás požádáme o:

  • administrativní poplatek (pokud je u vybraného bytu požadován)
  • složení jistoty (kauce) ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného (pokud není inzerováno jinak)
  • uhrazení prvního nájemného včetně záloh za služby spojené s bydlením.

 

K ČEMU SLOUŽÍ ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK?

Administrativní poplatek částečně hradí náklady za služby spojené s pronájmem bytu. Na realitním trhu se většinou používá slovo „provize“ a bývá obvykle ve výši minimálně jednoho měsíčního nájmu včetně služeb. U naší společnosti se výše administrativního poplatku pohybuje od 0 do maximálně jednoho měsíčního nájmu.

 

LZE KAUCI UHRADIT NA SPLÁTKY?

Standardně požadujeme uhrazení kauce při podpisu nájemní smlouvy v celé výši. Úhrada na splátky je možná jen za určitých podmínek a každý takový případ naše společnost posuzuje a schvaluje individuálně.

 

Z ČEHO JE SLOŽEN MĚSÍČNÍ PŘEDPIS?

Měsíční předpis nájemného se skládá z čistého nájemného a splátek na služby. Zálohy za služby spojené s bydlením nejčastěji obsahují následující: osvětlení společných prostor, spotřebu studené vody, spotřebu teplé vody, ohřev teplé vody, topení, digitální televizi, úklid společných prostor (rozsah uvedených služeb se v jednotlivých domech může lišit).

 

NA JAK DLOUHO SE UZAVÍRÁ NÁJEMNÍ SMLOUVA?

Naše společnost preferuje dlouhodobé nájemní vztahy. Při sjednávání délky nájmu se snažíme maximálně vyjít vstříc představám budoucího nájemce. Obvyklá doba nájmu se sjednává na 6-12 měsíců.

 

PRACUJI U SPOLEČNOSTI………..MÁM NÁROK NA SLEVU Z NÁJMU?

Nárok na slevu z nájmu mají pouze zaměstnanci našich smluvních společností. Pokud jste zaměstnancem některé ze smluvních společností, informace o konkrétních výhodách, které můžete získat u naší společnosti, Vám sdělíme na Lince Heimstaden, případně je poskytne náš makléř nebo personální oddělení Vašeho zaměstnavatele.

Zpět