Podpora z Operačního programu Zaměstnanost

ops

Společnost Heimstaden Czech s.r.o.  v srpnu 2020 opět úspěšně zahájila vzdělávací projekt pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012628 – Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců společnosti, a to v oblastech obecných IT kurzů, měkkých manažerských dovedností, technických a jiných odborných kurzů a účetních, ekonomických a právních školení.

Zaměstnanci, účastnící se tohoto vzdělávacího projektu, byli pečlivě vybráni svými vedoucími pracovníky tak, aby se mohli dále úspěšně rozvíjet jak profesně, tak i osobnostně.

Jednotlivé kurzy byly sestavovány na míru dle potřeb našich zaměstnanců a náplni jejich pracovní činnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost v rámci Výzvy OPZ č. 097 a potrvá do března 2022.