Projekt značení sklepů vstupuje do druhé fáze

Společnost Heimstaden pokračuje v projektu zaměřeném na označování sklepních prostor. Cílem je zlepšit komfort využívání sklepních kójí, jejichž transparentní označení umožní lepší orientaci a také zvýší bezpečnost v bytovém domě.

V této souvislosti si vás dovolujeme požádat o úklid, uzamčení a viditelné označení užívaných sklepních kójí či místnosti pomocí QR kódu, který spolu s výzvou naleznete ve své schránce. Distribuce QR kódů bude s ohledem na velký počet vchodů probíhat postupně ve čtyřech etapách, a to v období od 23. října 2023 do 1. března 2024.

Samolepku s QR kódem prosím následně vlepte do bílého pole cedulky, která již byla na sklepní kóji umístěna. Vezměte prosím na vědomí, že pokud kóji neoznačíte do termínu uvedeného v zaslané výzvě, zástupci pronajímatele provedou její otevření a vyklizení. Neužívané sklepní kóje mohou být poté použity k dalšímu pronájmu.

Jestliže plastovou cedulku pro nalepení QR kódu na dveřích kóje nemáte, kontaktujte prosím domovníka nebo domovního asistenta. Kontakt najdete na nástěnce ve společných prostorách domu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím online platformy Můj domov nebo e-mailu info@heimstaden.cz. Děkujeme vám za ochotu a spolupráci.

Zpět