Splatnost přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb je do 31. 7.

Dovolujeme si vám připomenout, že splatnost přeplatků a nedoplatků z ročního vyúčtování služeb je do 31. 7. 2023. Přeplatky vám průběžně vyplatíme během července. Pokud máte nedoplatek z vyúčtování, prosíme o jeho úhradu tak, aby byl nejpozději do 31. 7. připsán na našem účtu. 

Veškeré detaily k přeplatkům či nedoplatkům najdete v e-mailu nebo dopise, který jsme vám v souvislosti s ročním vyúčtováním služeb zaslali již dříve, a také v online platformě Můj domov. V sekci Dokumenty máte k dispozici letáček v elektronické podobě. Přes webový portál si můžete v elektronické podobě stáhnout kartu úhrad (např. kvůli žádostem o sociální dávky).

Zpět