Elektronický podpis dodatků ke smlouvě – doplňující informace

Jak jistě víte, zavedli jsme elektronický podpis dodatku k nájemní smlouvě, který šetří nejen váš čas, ale i přírodu. Podpis lze provést dvěma způsoby: zaprvé v pohodlí domova pomocí bankovní identity Bank iD, díky níž jsou váš podpis a totožnost ověřeny jednoduše, rychle a na dálku. Pokud to však pro vás není vhodná varianta, druhou možností je využití biometrického podpisu v klientském centru (KC) po prokázání totožnosti.

Návštěvu KC za účelem biometrického podpisu dodatku si prosím dopředu zarezervujte. Pokud zvolíte otevírací dobu pro neobjednané klienty, musíme upozornit na případnou delší dobu čekání s ohledem na počet klientů, kteří přišli před vámi.

Svůj termín návštěvy KC si prosím rezervujte: https://rezervace.heimstaden.qtcloud.cz/

Dovolujeme si vás také informovat, že v případě spolunájemců v bytě, kdy podpis dodatku pomocí Bank iD může využít jen jeden z nich, je postup následující: nejdříve se na KC dostaví spolunájemce, který dodatek podepíše biometricky, a až poté bude mít možnost podpisu ten, který tak učiní prostřednictvím Bank iD. 

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci. V případě dotazů nás kontaktujte pomocí standardních komunikačních kanálů.

Zpět