Úprava výše nájemného a služeb od 1. 3. 2024

Úpravu výše nájemného pro rok 2024 se u většiny z vás snažíme provést tak, abychom nemuseli využít maximální možnou míru navýšení, kterou nám umožňují zákon a platné nájemní smlouvy. S přesnou výší celého předpisu plateb, včetně upravených splátek za služby související s bydlením, platného od 1. března se budete moci seznámit v evidenčním listě. Ten vám nejpozději do konce února zašleme v příloze dopisu či zabezpečené e-mailové zprávě. Uživatelé online platformy Můj domov mají nový evidenční list k dispozici již nyní.

Zpět