Administrativní záležitosti

Ukončení nájemní smlouvy

 

Smlouva na dobu určitou: nájemní smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Pokud si nepřejete v nájemním vztahu pokračovat, prosíme o podání informace 60 dní před uplynutím nájemní smlouvy.

Výpověď z nájmu je nutno podat vždy písemně s podpisem nájemce, respektive spolunájemců. Ve výpovědi je nutno uvést jméno nájemce, adresu bytu, systémové číslo (8*********), důvod výpovědi a datum jejího podání. Samotná výpovědní lhůta je individuální, záleží vždy na podmínkách dané nájemní smlouvy.

Výše uvedené je možno zaslat poštou na adresu společnosti, odevzdat osobně na příslušném klientském centru nebo zaslat naskenované jako přílohu e-mailu na info@heimstaden.cz

 

Výměna bytu

 

Pokud máte zájem o výměnu bytové jednotky, např. z důvodu velikosti bytu, kontaktujte naši společnost a Vaše žádost bude individuálně posouzena.

 

Úhrada nájemného

 

Splatnost nájemného je dána podmínkami uvedenými ve Vaší nájemní smlouvě. Co se týče úhrady, nájemné můžete uhradit několika způsoby:

  • bankovním převodem na účet společnosti Heimstaden
  • sporožirem prostřednictvím SIPO
  • složením hotovosti na účet společnosti Heimstaden na přepážce České spořitelny
  • platební kartou na kterémkoliv z klientských center

 

Dlužné nájemné

 

V případě dluhu na nájemném je zapotřebí se dostavit na příslušné klientské centrum, kde s Vámi bude sepsáno písemné uznání závazku a dohodnuta výše splátek dlužné částky.

 

Změna způsobu platby nájemného

 

Při změně způsobu úhrady můžete napsat e-mail na info@heimstaden.cz, popřípadě osobně na klientském centru uvést, že si přejete změnit úhradu např. z bankovního převodu na SIPO. V případě úhrady prostřednictvím SIPO budeme potřebovat spojovací číslo z poukázky SIPO.

 

Potvrzení o úhradě nájemného

 

Pokud potřebujete potvrzení o úhradě nájemného např. pro příspěvek na bydlení, bude Vám na klientském centru vydána na požádání Karta úhrad, kde bude přehled plateb nájemného za období, jaké potřebujete.

 

Příspěvek z Heimstaden fondu bydlení

 

Příspěvek je určený pro nájemce, který je starší 70 let, bydlí sám a pobírá příspěvek na bydlení. Zažádat si o příspěvek je možno na klientském centru a je zapotřebí doložit: OP, doklady v jaké výši hradí nájemné a služby (např. SIPO), potvrzení o příspěvku na bydlení. Žádost poté bude posouzena a nájemce může ziskat až 600,- Kč/měs.

 

Změna výše záloh

 

Změnu výše záloh za služby spojené s užíváním bytu je možno změnit na základě písemné žádosti, kterou můžete doložit na klientské centrum, popřípadě zaslat podepsanou na e-mail info@heimstaden.cz

 

Změna počtu osob

 

Změnu počtu osob může provést nájemce osobně na klientském centru nebo může žádost zaslat na e-mail info@heimstaden.cz. Je zapotřebí, aby žádost byla podepsána a v případě narození dítěte je nutné doložit rodný list.

 

Změna korespondenční adresy a kontaktních údajů

 

Při změně kontaktních údajů je tyto možné nahlásit osobně na klientské centrum, e-mailem na info@heimstaden.cz, nebo prostřednictvím Linky Heimstaden na čísle 800 111 050.

 

Reklamace vyúčtování

 

Reklamaci vyúčtování je nutno podat písemně, a to do data, které je uvedeno na letáčku vyúčtování.

 

Stížnost (na souseda, bezdomovece apod.)

 

V případě, že v domě, kde bydlíte, dochází k porušování dobrých mravů (hlasitá hudba, některý z nájemců neprovádí úklid spol. prostor apod.) je možno podat písemnou stížnost, kterou můžete odeslat na e-mail info@heimstaden.cz, poslat poštou nebo doložit na klientské centrum. Ve stížnosti prosím uveďte, na koho si stěžujete a jakým způsobem k porušování dobrých mravů dochází. Stížnosti jsou vždy anonymní a nikdy nesdělujeme jména nájemců, kteří stížnost podali. V případě, že se jedná o sousedské vztahy (soused je hrubý, dělá naschvály apod.), je zapotřebí se obrátit na přestupkovou komisi na příslušném magistrátu města, popřípadě na Policii ČR.

Zpět