Alimenty dětem

Spolupráce společnosti Heimstaden s Alimenty dětem

  • Pomoc rodičům bojovat za práva svá i svých dětí
  • Sběr podkladů na Klientských centrech společnosti Heimstaden a jejich hromadné přebírání (ušetření na poštovném)
  • Edukace nájemníků v oblasti rodinného práva, informační databáze

Co potřebujeme k vymáhání

Ověřenou kopii soudního rozhodnutí o výši výživného s doložkou právní moci a vykonatelnosti

Podklady pro advokáta:

  • Plná moc
  • Dohoda o poskytnutí právních služeb
  • Tabulka s dlužným výživným

Co mám pro tuto službu udělat?

  • Navštívit webové stránky Alimenty dětem www.alimentydetem.cz
  • Navštívit příslušné klientské centrum
  • Zavolat na Linku Heimstaden

Zpět